Palvelut yrityksille

Mikä laji, kuka urheilija, mikä joukkue? Tunteet ohjaavat usein valintoja. Sponsoroidaan ns. oman lajin tai oman paikkakunnan urheilijaa, joka on uskaltautunut tulla kysymään yhteistyöhön. Varmasti merkityksellistä toimintaa, joka edistää yhteisöllisyyttä. Yhteiskuntavastuukin on tärkeää.

Toinen tapa voisi olla lähestyä asiaa niin, että pohditaan mikä laji tai mikä joukkue / urheilija edistäisi meidän liiketoimintaamme parhaiten. Mitä kanavia hyödynnetään? Miten kerromme itse, että olemme tämän nuoren tai tämän huippu-urheilijan sponsorina? Miten tavoitteiden saavuttamista seurataan ja miten yhteistyötä kehitetään? Kokevatko asiakkaamme ja työntekijämme sponsorointiyhteistön positiivisena asiana? Olemmeko mukana tuottamassa VAU-elämyksiä.

Isoilla kansainvälisillä yrityksillä urheilusponsorointi saattaa olla mukana yhtenä markkinointikeinona, mutta suomalaisilla pienillä tai keskisuurilla yrityksillä näin harvoin on. Oma osaaminen tai aika ei yksinkertaisesti riitä siihen, että sponsorointisopimuksista otettaisiin hyöty irti saati sitten, että sponsorointikohteita haettaisiin oman suunnitelman mukaan.

Brilho palvelee näissä asioissa. Sponsorointiin ei välttämättä tarvitse käyttää yhtään aikaisempaa enempää rahaa, mutta laatu nousee ja toiminnasta tulee suunnitelmallista. Palvelu toteutetaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti ja se hinnoitellaan sisällön mukaan. Yksinkertaista ja tehokasta. Me toimimme yhteistyössä sekä sponsorin että sponsoroitavan urheilijan eduksi.